Shape969 Shape1017
2024-06-22
fotka21 biegły sądowy Shape1021 image181 id267_BK_orig konieczny-biegły.pl
 
Obraz4
Shape810 Shape804 Image142 Image143 Bookstransparent id2_WAR1_4499037_1_ Calculator2icon KALKULATORY I TABELE XAPISZ3 INFORMACJE INTERPRETACJE info3a EDUKACJA
KONSTYTUCJA RPKODEKS CYWILNYKODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGOKODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGOKODEKS PRACYKODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCHKODEKS WYKROCZEŃPRAWO BUDOWLANEPRAWO ENERGETYCZNEPRAWO DROGOWEPRAWO SPÓŁDZIELCZEPRAWO O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCHUSTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMIUSTAWA O WŁASNOŚCI LOKALIUSTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓWUSTAWA O NIEKTÓRYCH FORMACH BUD ...USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCHUSTAWA O GOSPODAROWANIU ODPADAMIUSTAWA O REWITALIZACJIUSTAWA O ZAGOSODAR. PRZESTRZENNYMUSTAWA O ZBIOROWYM ZAOPAT. W WODĘUSTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJUSTAWA SZEROKOPASMOWAUSTAWA O PODATKU OD CZYNN. CYWILNOPR.U O PRZEKSZTAŁCENIU UŻYT. WIECZ.U_O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHEUROPEJSKIE RODOU_O UBEZP. OBOWIĄZKOWYCHR_W SPRAWIE UBEZP. OCR_W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJR_W SPRAWIE PRZECIWPOŻAR. ZAOPATRZENIAR_O NORMACH WODYR_W SPRAWIE SCALANIA I PODZIAŁUR_O DODATKACH MIESZKANIOWYCHR_O OPŁATACH W LOKALACH AMW
PRZEPISY PRAWA Shape1049 Shape1051 Shape1053 Shape1056 Shape1057 MOWord2
oanteny na budynkachoudział, a balkonosieci szerokopasmoweoutrzymanie garażu w budynkuoklauzule niedozwoloneoklimatyzacja w lokaluokontrole placu zabawokontrole okresowe budynkuomail, forma pisemnaomarkiza na balkonieomienie pozostałe na strychuonorma zużycia wodyowypowiedzenie umowy zleceniaoorganizacja ruchu drogowegooochrona przeciwpożarowaozmiana zarządu we wspólnocieozaskarżenie niepodjętej uchwałyozastaw na mieniu najemcyobutla gazowa przy sieci gazowej
oPRAWO BUDOWLANEoPLAN ZARZĄDZANIA, BUDŻET oINWENTARYZACJA, KONTROLE, KOBoWINDYKACJAoŻRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIoOCHRONA DANYCH, KONSUMENTA, LOKATORAoROZLICZANIE MEDIÓWoWSPÓLNOTA MIESZKANIOWAoSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
oKALK_WODA - obliczenie zużycia wodyoKALK_ADMINTOR - tabela czynnościoKALK_AMORTYZATOR - obliczanie amortyzacjioKALK_BENEFIT - obliczanie wartości benefitówoKALK_CZYNSZ - wyliczanie czynszuoKALK_DEKAPITOR - zużycie techniczne wyposażenia.oKALK_EFEKTOR - opłacalność inwestycjioKALK_ENERGOEFECT - obliczanie opłacalnosci zdalnego odczytuoKALK_ENERGIA - koszt energii elektrycznejoKALK_FELER - obliczanie ilości utraconej wodyoKALK_GAZ - konwersja gazuoKALK_HIPOTEKA - symulator kredytu hipotecznegooKALK_INWEST - obliczanie efektywności inwestycjioKALK_KOSZTOR - podział kosztów wg. kryteriówoKALK_KREDYT - analiza kredytuoKALK_LOKATA - sumulator lokalyoKALK_LUMENTOR - porównanie kosztów oświetleniaoKALK_MIN_MAX minimaloKALK_ODCZYT - zużycie wg. datyoKALK_PERSON - obliczanie średniej ilości osóboKALK_PODZIAŁ_CIEPŁA - podział ciepła na c.o. i c.w.oKALK_RYCZATOR - rozliczenie kosztów samochoduoKALK_UDZIAŁ - obliczanie udziału we wspólnocieoKALK_ZUŻYCIE - obliczanie zużycia technicznegooKALK_PODZIAŁ C.W. - podział ciepła wg. zużycia c.w.oKALK_MEDIA 2024oKALK_KUBAGRZEW
oUPRAWNIENI DO KONTROLI OKRESOWYCHoZUŻYCIE TECHNICZNE BUDYNKUoZUŻYCIE ELEMENTÓW LOKALUoTEST SPRAWDZAJĄCY DLA ZARZĄDCYoKODEKS ETYKI ZAWODOWEJoZNAKI BHP
id574pxDIN_48442_Gebrauchsanweisung_beachten_DM018_svg_png59b83
Shape445

Zarządzanie spółkami prawa handlowego, administrowanie nieruchomościami, opracowywanie planów naprawczych, szkolenia i praktyki zawodowe, publikacje praktyki zawodowej, wsparcie prawne i zawodowe, opinie sądowe.

Image886 Image887 Image888 Image889 Image890 Image892 Image894 Image895 Image899 Image900 Image901 Shape1030

Wojciech Jan Konieczny

znakochrony3