Shape969 Shape1017
2024-06-22
fotka21 biegły sądowy Shape1021 image181 id267_BK_orig konieczny-biegły.pl
 
Obraz4
Shape793 Shape103 Image104 Image105 Image106 Image107 Image108 Image109 image34 ustawa śmieciowa image71 image72 art3 (de)regulacja zawodu art4 inwentaryzacja nieruchomości art5 rozliczenie utraconej wody

1.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 1
     a.  Inwentaryzacja fundamentem zarządzania
     b.  Kontrole okresowe i przeglądy techniczne
     c.  Książka Obiektu Budowlanego

2.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 2
     a.  Prawo pracy i BHP
     b.  Instrukcje obiektowe i protokoły
     c.  Regulaminy w nieruchomościach

3.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 3
     a.  Rozliczanie mediów - prawi i praktyka
     b.  Projektowanie poprawnego regulaminu
     c.  Metody i techniki rozliczenia kosztów

Image790

2021

Image791

2021

Image792

NASZYM ZDANIEM

NARZĘDZIE PROFESJONALISTY

PORADNIK ADMINISTRATORA

Shape906

2023

PAN_1 PAN_2 art1122 art1222 funkcja zdalnego odczytu świadectwo charakterystyki ener. opis1 Pulpit Pulpit a1 a2 a3 rozliczanie mediów, to nie takie trudne media23
Shape445

Zarządzanie spółkami prawa handlowego, administrowanie nieruchomościami, opracowywanie planów naprawczych, szkolenia i praktyki zawodowe, publikacje praktyki zawodowej, wsparcie prawne i zawodowe, opinie sądowe.

Image886 Image887 Image888 Image889 Image890 Image892 Image894 Image895 Image899 Image900 Image901 Shape1030

Wojciech Jan Konieczny

znakochrony3